20 กุมภาพันธ์ 2561

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ตารางใช้ห้องวันนี้
ไม่มีการใช้ห้องอบรม

 

ลำดับที่ ห้องอบรม จำนวนคน รายละเอียด
1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 731 25
2 ห้องปฏิบัติการ Animation & Multimedia (713) 25
3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 722 20
4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 721 40
5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 40
6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 48
7 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 42
8 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 0
9 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 42
10 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 0
11 ห้อง Conference -

 

© Copyrights 2009 - 2010 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.